De Doopsgez. vermaning in Krommenie betekenis & definitie

(Noorderhoofdstraat 46), een houten gebouw voorzien van een smallere voorbouw met fronton (consistorie), werd in 1703 gebouwd door Claas Gerritsz Onderwater nadat een voorganger uit 1702 door brand was verwoest. De kerk is gerestaureerd in 1963.

Het interieur wordt gedekt door een houten tongewelf met trekbalken en bevat een door Claas Barentsz vervaardigde preekstoel (begin 18de eeuw).