De Doopsgez. vermaning in Koog aan de Zaan betekenis & definitie

(Lagedijk 34) is een grotendeels houten zaalgebouw uit 1680 met wolfdak. In 1873 kreeg het gebouw naar plannen van J.C.

Dekker een stenen voorgevel en zijgevel met wit gepleisterde eclectische details. Op een trekbalk van het houten tongewelf staat de naam van timmerman Jacob Reijersz.

Tot de inventaris behoren een laat-18de-eeuwse preekstoel en een door P. Flaes gebouwd orgel (1870).