De Doopsgez. vermaning in Middelie betekenis & definitie

(Middelie 79), een zaalkerk met rondboogvensters en sober rondboogfries, kwam in 1899 tot stand ter vervanging van een houten kerk. De voorm. pastorie (Middelie 76) is een eclectisch middenganghuis uit 1881.

Gepubliceerd op 26-05-2017