Brandweerkazernes betekenis & definitie

In 1831 werd het ‘Korps Blusplichtigen’ opgericht, waarvan de taken in 1874 werden overgenomen door professionele spuitgasten. In een op de Italiaanse middeleeuwse en vroege renaissance-architectuur geïnspireerde stijl ontwierp stadsarchitect B. de Greef de brandweerkazernes Valckenierstraat 2 (1873) en Prinsengracht 237 (1874-'75, samen met W.

Springer).Deze eclectische gebouwen zijn voorzien van een hoger opgetrokken middenpartij, arkeltorentjes en rondboogvensters. Vergelijkbaar, maar rijker uitgevoerd is de kazerne De Ruyterkade 149-150 (1889, W. Springer) met hoger opgetrokken midden- en hoekrisalieten en gekanteelde torens. Interessant zijn verder de hulpwachtgebouwen Rozengracht 238 (1894) en Haarlemmerplein 48 (1897, H. Leguyt), en de in rationalistische vormen uitgevoerde kazerne Nieuwe Achtergracht 38-96 (1909).