Brandweerkazernes in Amsterdam betekenis & definitie

De voorm. brandweerkazerne Van Baerlestraat 35-37 werd in 1890 gebouwd naar plannen van de dienst gemeentewerken van Nieuwer-Amstel als een tweebeukig diep pand met trapgevels in neorenaissance-stijl. Na annexatie van dat deel van de gemeente Nieuwer-Amstel kwam in 1896-'97 de grotere brandweerkazerne Honthorststraat 25-27 tot stand naar een ontwerp van H.

Leguyt (Dienst Publieke Werken). Dit in helder rode baksteen opgetrokken neorenaissance-gebouw staat overhoeks op het perceel om aan de voorzijde ruimte te bieden voor de brandweerwagens.

Boven de drie rondboogingangen in het midden staat: ‘Brandweer’.