Badhuizen in Amsterdam buiten de singelgracht betekenis & definitie

Het voorm. Schoolkinderbad I (Frederik Hendrikstraat 105) werd in 1901 naar plannen van H.

Leguyt gebouwd in pseudo-vakwerkstijl en bevatte een wacht- en kleedruimte met achtergelegen douchezaal. In 1920 werd de ‘Dienst der Wasch- en Schoonmaak-, Bad- en Zweminrichtingen’ losgekoppeld van de Gemeentelijke Woningdienst.In 1920-'21 verrees naar plannen van A.J. Westerman het voorm. gemeentebadhuis Boerhaaveplein 28 als een vrijstaande ronde centraalbouw in expressionistische stijl met gescheiden stortbaden en kuipbaden voor mannen en vrouwen en gescheiden ingangen en wachtkamers. Een vrijwel exacte kopie hiervan is het voorm. gemeentebadhuis Diamantstraat 134 (1925-'26). Het voorm. gemeentebadhuis Javaplein 21 kwam in 1942 (ontwerp 1938) tot stand met wachtkamers, stortbaden en een kuipbad. Dit licht gebogen pand heeft middenachter een schoorsteen.