Badhuizen in Haarlem betekenis & definitie

Een opvallende dakopbouw en decoraties in gele steen heeft het voorm. Tweede Volksbadhuis (Leidseplein 49; 1902, S.

Roog en J. van den Ban), waarvan de uitbouw met volks- en kinderbaden is gesloopt. Het voorm.

Derde Volksbadhuis (Schotersingel 8; circa 1915) is ontworpen met rationalistische elementen.