Badhuizen in Amsterdam betekenis & definitie

Het voorm. volksbadhuis met dienstwoning Funenkade 7-7a (1911) werd door de Gemeentelijke Woningdienst gebouwd met aparte ingangen voor mannen en vrouwen. Het opschrift ‘Gemeentebadhuis’ gaat schuil achter die van de huidige functie (brouwerij 't IJ). Het voorm. gemeentebadhuis annex stadsreinigingpost Nieuwe Uilenburgerstraat 112-114 (1923) is een expressionistisch ontwerp van de Dienst Publieke Werken.

Gepubliceerd op 22-05-2017