Assumburg in Heemskerk betekenis & definitie

(Tolweg 9). Dit omgrachte kasteel met vier vleugels om een kleine binnenplaats ligt aan de Tolweg van Uitgeest naar Beverwijk.

Al in de 14de eeuw wordt een versterkt huis vermeld, maar het huidige kasteel met twee vierkante hoektorens is laat-15de-eeuws. Van een ingrijpende verbouwing rond 1546 in opdracht van Gerrit IV van Assendelft dateren de kantelen, de achtzijdige hoektoren en de woonvleugels om de binnenplaats. Hier bevindt zich de in laat-gotische en vroege renaissance-vormen uitgevoerde vierschaar: een arcade van Naamse steen op zuilen met kussenkapitelen voorzien van een rankenornament. Er volgde een verbouwing in 1610. Na de aankoop in 1694 door de Amsterdamse bankier Jean Deutz zijn rond 1700 de noordelijke en oostelijke vleugel verbouwd. De voorburcht aan de zuidoostzijde werd vervangen door een voorplein aan de westzijde met een nieuwe classicistische ingangspartij.

Uit de 18de eeuw dateren de bouwhuizen aan weerszijden van het voorplein (zuidzijde nu ruïne). Tot 1867 bleef het kasteel in de familie Deutz van Assendelft, waarna het in 1911 in handen van het rijk kwam. Daarna volgde herstel (J.A. van Lokhorst) en sinds 1934 is het kasteel een jeugdherberg.