Uitgeest betekenis & definitie

Dorp, ontstaan in de 11de eeuw als geestnederzetting op een strandwal nabij de overgang met het nattere veengebied. De oudste bebouwing verdween in de 14de eeuw door het oprukken van het natte veen.

Vanaf begin 15de eeuw bestond Uitgeest uit een viertal buurten, te weten de Kerkbuurt, Westergeest en - buiten de dorpskom - Assum (zuid) en Dorregeest (noord). De bebouwing concentreerde zich in de 19de eeuw rond de kerk en er kwamen lintbebouwingen langs de parallel aan elkaar gelegen Westergeest/Langebuurt, Middelweg en Hogeweg. Door de aanleg van het spoor (1867-'69) groeide het dorp zuidwaarts naar het station. Na de Tweede Wereldoorlog is Uitgeest ten westen van de Geesterweg uitgebreid en door de aanleg van een woonwijk aan de zuidzijde (circa 1995) grenst Uitgeest nu aan Heemskerk.

Gepubliceerd op 30-05-2017