Ministerie van Buitenlandse Zaken

Begrippenlijst door Ministerie van Buitenlandse Zaken

Gepubliceerd op 30-12-2016

2016-12-30

WIM

betekenis & definitie

Werkgroep interne markt. Interdepartementale commissie voor aangelegenheden betreffende de interne markt, onder voorzitterschap van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.