Synoniemen van Innovatie

2020-02-19

Innovatie

Innovatie is het invoeren van een nieuwigheid. Deze nieuwigheid kan zowel technisch als niet-technisch zijn. Innovatie kan zich afspelen binnen een bedrijf, het kan hierbij dan gaan over technische en niet technische innovaties. Innovaties die technisch zijn gaan over het sterk verbeteren/vernieuwen van een bepaald product of het proces waarmee dit product wordt ontwikkeld. Men spreekt echter van een niet-technische innovatie als de vernieuwing zich afspeelt op bijvoorbeeld organisatorisch vlak....

2020-02-19

Innovatie

Innovatie is het ontstaan van nieuwe ideeën, goederen, diensten of processen. Innovatie vindt plaats binnen organisaties, binnen bredere sociale verbanden en zelfs op wereldschaal vindt innovatie plaats. Innovatie lokt vaak ook weer nieuwe innovatie uit. Door de komst van vernieuwingen zoals de stoomlocomotief en de telefoon werden grote delen van de wereld aan elkaar geknoopt. Computertechnologie maakt satellieten mogelijk en de mobiele telefoon bouwt op beiden voort. Technologische innovaties...

2020-02-19

Innovatie

Innovatie zijn alle activiteiten die gericht zijn op vernieuwing in een bedrijf. Innovaties kunnen zowel technologisch als niet-technologisch van aard zijn. Bij technologische innovatie gaat het om het vernieuwen dan wel sterk verbeteren van producten of diensten of de processen waarmee producten en diensten worden voortgebracht. Van niet-technologische innovatie is bijvoorbeeld sprake bij vernieuwingen in de organisatie.

2020-02-19

Innovatie

INNOVATIE, v. (-s, ...tiën), nieuwigheid, invoering van iets nieuws.

2020-02-19

Innovatie

Een idee of product dat door potentiële adopters als nieuw wordt beschouwd.

2020-02-19

Innovatie

Innovatie is een voor samenleving of individu nieuw cultuurelement dat ruime verspreiding vindt.

2020-02-19

Innovatie

Het succesvol toepassen van nieuwe technologieën en resultaten van onderzoek en ontwikkeling in nieuwe produkten, diensten en processen die succesvol op de wereldmarkt kunnen worden afgezet. Innovatie vindt haar ontstaan vaak uit de samenspraak over wenselijkheden en mogelijkheden van problemen.

2020-02-19

innovatie

innovatie - Een nieuwe gedragscomplex dat als het ware door ‘inzicht’ door een individu is in het leven geroepen, dus niet door een trial and error leren of door imitatie. Het voordoen van een nieuwe situatie leidt tot een oplossing die niet uitgeprobeerd wordt, maar van de eerste keer het juiste doel bereikt. I. is het best gekend bij primaten.

2020-02-19

innovatie

Idee of product dat door potentiële adopters als nieuw wordt beschouwd.

2020-02-19

innovatie

Vernieuwing van producten, productieprocessen of kapitaalgoederen.

2020-02-19

Innovatie

Belangrijke motor voor dynamiek van de markt.

2020-02-19

Innovatie

Oplossingen in de vorm van nieuwe producten, diensten of werkwijzen die in de praktijk worden gebracht.

2020-02-19

innovatie

Vernieuwing van producten, productieprocessen of kapitaalgoederen.

2020-02-19

innovatie

innovatie - zelfstandig naamwoord uitspraak: in-no-vaat-sie 1. de invoering van iets nieuws ♢ er is in ons bedrijf regelmatig sprake van innovatie 2. iets nieuws ♢ de flexibele werktijden zijn een echte innovatie 3. technische en industriële vernieuwing ♢ innovatie is b...

2020-02-19

innovatie

innovatie - Zelfstandignaamwoord 1. invoering van iets nieuws, een vernieuwing Nederland is in de top-vijf van de meest concurrerende economieën ter wereld beland door haar onderwijssysteem, efficiënte infrastructuur, betrouwbare overheid en blijvende focus op innovatie. Kent u ze nog, de lavetten van de beroemde Baarnse Ocrietfabriek? Het was een technische innovatie van de bovenste plank. Tot...

2020-02-19

Innovatie

De definitie van innovatie is letterlijk ‘invoering van een nieuwigheid’, zie ook: zorginnovatie.

2020-02-19

innovatie

innovatie - v. (innovatiën), nieuwigheid

2020-02-19

innovatie

innovatie - v., nieuwigheid, verandering.

2020-02-19

innovatie

v. nieuwigheid, verandering.