Ministerie van Buitenlandse Zaken

Begrippenlijst door Ministerie van Buitenlandse Zaken

Gepubliceerd op 30-12-2016

2016-12-30

Interne markt

betekenis & definitie

De interne markt omvat de lidstaten van de EU als een ruimte zonder binnengrenzen waarin het vrije verkeer van personen, goederen, diensten en kapitaal is gewaarborgd volgens de bepalingen van de EU-verdragen (artikel 26, lid 2 EU-Werkingsverdrag).