Ministerie van Buitenlandse Zaken

Begrippenlijst door Ministerie van Buitenlandse Zaken

Gepubliceerd op 30-12-2016

2016-12-30

Kopenhagen-criteria

betekenis & definitie

De criteria voor toetreding tot de Europese Unie. Om lidstaat te worden van de EU moet een land aan de volgende drie criteria voldoen:

een politiek criterium: het land moet stabiele instellingen hebben die de democratie, de rechtsstaat, de mensenrechten en het respect voor en de bescherming van minderheden garanderen;
een economisch criterium: het land moet een functionerende markteconomie hebben en het hoofd kunnen bieden aan de concurrentiedruk en de marktkrachten binnen de EU;
het criterium van het acquis communautaire: het land moet de verplichtingen die het lidmaatschap met zich meebrengt, aankunnen, en met name de doelstellingen van een politieke, economische en monetaire unie kunnen onderschrijven.

Verder moet bij de toetreding rekening worden gehouden met de absorptiecapaciteit van de Unie (het vermogen van de Unie om de nieuwe lidstaat op te nemen en te integreren in het geheel).