Wat is de betekenis van Criterium?

2021
2022-12-04
Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Criterium

Een criterium is een bepaalde norm waaraan iemand of iets moet voldoen. Synoniemen zijn reden, eis, (beslissend) kenmerk en maatstaf. "Om deze opleiding te gaan doen moet je aan een aantal criteria voldoen. Zo moet je minimaal 18 jaar zijn en een havo of vwo vooropleiding gevolgd hebben." In dit voorbeeld wordt duidelijk dat een criterium een bepaa...

Lees verder
2020
2022-12-04
Onze Taal

Genootschap Onze Taal | Woordpost

CRITERIUM

UIT: Andy Schleck wint criterium Boxmeer (De Telegraaf, 27 juli 2009) CONTEXT: Het eerste CRITERIUM in Nederland na de Ronde van Frankrijk is maandagavond gewonnen door de Luxemburger Andy Schleck. : wielerwedstrijd die bestaat uit korte rondes UITSPRAAK: [krie-tee-rie-um] WOORDFEIT: Een criterium is een wielerwedstrijd van meestal korter dan 1...

Lees verder
2019
2022-12-04
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

criterium

criterium - Zelfstandignaamwoord 1. toets, een doorslaggevende reden, maatstaf     ♢ De criteria die gebruikt worden bij de beoordeling omvatten zowel de sterkte, de duurzaamheid, het gewicht als de prijs en de levertijd van het materiaal. 2. (wielrennen) een wielerwedstrijd van zelden langer dan 100...

Lees verder
2018
2022-12-04
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

criterium

criterium - zelfstandig naamwoord uitspraak: cri-te-ri-um 1. aan welke kenmerken iets moet voldoen ♢ welke criteria bepalen of deze leerling geslaagd is? Zelfstandig naamwoord: cri-te-ri-um het criterium ...

Lees verder
2017
2022-12-04
Wielrenners

Jargon & Slang van Wielrenners

Criterium

Criterium - wegwedstrijd over een kort parcours (ca. 2 km) dat gesloten is voor het gewone verkeer en waarvoor de toeschouwers veelal toegang moeten betalen. Het parcours dient een aantal keren te worden afgelegd. Criteriums werden voor het eerst opgezet in de periode na de Tweede Wereldoorlog. Verdienstelijke renners uit de Tour konden daarin hun...

Lees verder
2010
2022-12-04
Wielerwoordenboek

Geschreven door Fons Leroy en Wim van Rooy

criterium

criterium: een koers waarin kleine rondes worden afgelegd, een soort veredelde rond-de kerktoren-koers, met veel optrekken, demarreren en stilvallen. Het publiek lust er wel pap van. Deze wedstrijden worden vaak na de Ronde van Frankrijk gereden omdat er gemakkelijk geld te verdienen valt; men spreekt dan ook van de na-Tourcriteriums; kermiskoers,...

Lees verder
2009
2022-12-04
Groot wielerwoordenboek

Geschreven door Marc De Coster

criterium

Wegwedstrijd over een kort parcours (ca. 2 km) dat gesloten is voor het gewone verkeer en waarvoor de toeschouwers veelal toegang moeten betalen. Het parcours (meestal in stadscentra) dient een aantal keren te worden afgelegd. Criteriums werden voor het eerst opgezet in de periode na de Tweede Wereldoorlog. Verdienstelijke renners uit de Tour konde...

Lees verder
2009
2022-12-04
Literatuur

Geschreven door J.A. Dautzenberg

Criterium

Nederlands literair tijdschrift (1940-42 en 1945-48), waarin de poëzietraditie van Forum in grote lijnen werd voortgezet. De gedichten zijn net als die in Forum dikwijls ironisch en anekdotisch, en de onderwerpen zijn zeer vaak alledaagse gebeurtenissen, zoals ‘gemengde berichten’ uit de krant (anekdotische poëzie). Er is sprake van een groot meded...

Lees verder
2009
2022-12-04
Wielersportwoordenboek

Wielersportwoordenboek door Jan Luitzen ©

criterium

(het; -s) - wegwedstrijd over een vast, voor het reguliere verkeer gesloten parcours (omloop) dat een aantal malen moet worden gereden, tot een bepaalde afstand is bereikt; winnaar is degene die na afloop van de laatste ronde als eerste over de finishlijn gaat of die eerste is in het klassement dat opgemaakt is op basis van het aantal afgelegde ron...

Lees verder
1999
2022-12-04
Begrippen over beroep en opleiding

Begrippen over beroep en opleiding

Criterium

Een kenmerk of maatstaf op grond waarvan beoordeling plaatsvindt (Kanters, 1995).

1994
2022-12-04
Vreemde woorden

Woordenboek vreemde woorden

Criterium

[Gr. kriterion, van krinein, zie crisis] 1. kenmerk ter onderscheiding; maatstaf om een zaak te toetsen of te beslissen; 2. (wielersport) wegwedstrijd over een gesloten parcours dat een bep. aantal keren moet worden afgelegd.

Lees verder
1993
2022-12-04
Vreemd Nederlands

Jan Meulendijks

Criterium

(kriterium) maatstaf; toetssteen

1992
2022-12-04
Een woordenboek van de filosofie

Begrippen, stromingen, denkers

Criterium

Iets dat ons op doorslaggevende wijze in staat stelt te weten dat iets bestaat, dan wel of een woord juist wordt gebruikt. Criteria moeten logische, en niet slechts inductieve evidentie vormen voor dat waarvan ze criteria zijn. De filosofische belangstelling voor criteria is vooral gewekt door Wittgenstein, hoewel het omstreden is wat hij precies m...

Lees verder
1973
2022-12-04
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

Criterium

[Lat. Gr. kriterion, richtsnoer], o., 1. (-ia), toets, maatstaf bij een beoordeling, kenmerk (e); 2. (-s), wielerwedstrijd op de weg over een parcours dat een aantal keren moet worden gereden (e); 3. (-s), wedstrijd voor paarden van dezelfde leeftijd. filosofie. In de logica en kennisleer kent men verschillende criteria: 1. criteria om in een...

Lees verder
1955
2022-12-04
Vreemd woordenboek

Vreemde woorden woordenboek

Criterium

o., maatstaf bij een beoordeling.

1950
2022-12-04
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Nederlands woordenboek (7e druk - 1950)

Criterium

(Lat.), o. (...ia), beginsel waarnaar, het kenmerk waardoor het ware van het onware, het werkelijke van het schijnbare wordt onderscheiden; — maatstaf bij een beoordeling, toets.

1949
2022-12-04
De Kleine Winkler Prins

Encyclopedie van A tot Z - 1949

Criterium

(v. Gr. krinein, oordelen), maatstaf, kenteken ; datgene waarnaar men een zaak beoordeelt.

1948
2022-12-04
Kramers woordentolk

Vreemde woorden, uitdrukkingen en afkortingen (1948)

criterium

(Lat.) o. onderscheidingsteken; toets, maatstaf ter beslissing van deze of gene zaak.

1937
2022-12-04
Scholastiek Lexicon

Latijns-Nederlandsch

CRITERIUM

Maatstaf. Criterium obiectivum, Objektieve maatstaf. Criterium obiectivum extrinsecum, Uiterlijke objektieve maatstaf. Criterium obiectivum intrinsecum, Innerlijke objektieve maatstaf. Criterium particulare, Bizondere maatstaf. Criterium subiectivum, Subjektieve maatstaf. Criterium subordinatum, Ondergeschi...

Lees verder
1937
2022-12-04
Koenen woordenboek 1937

M. J. Koenen's Verklarend handwoordenboek

criterium

o. (Lat.) criteria; (Ned.) criteriën (Lat. [beslissend] kenmerk; toets, maatstaf).