Ministerie van Buitenlandse Zaken

Begrippenlijst door Ministerie van Buitenlandse Zaken

Gepubliceerd op 30-12-2016

2016-12-30

Mensenrechten

betekenis & definitie

In de EU: grondrechten. Opgenomen in het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie. De bevordering en verdediging van de grondrechten binnen de lidstaten (intern) en in de betrekkingen met landen buiten de EU (extern) is een belangrijke doelstelling van de EU.