Ministerie van Buitenlandse Zaken

Begrippenlijst door Ministerie van Buitenlandse Zaken

Gepubliceerd op 30-12-2016

2016-12-30

Europese Conventie

betekenis & definitie

(ook: Conventie). De Conventie wordt bijeengeroepen als de Europese Raad besluit dat een gewone verdragswijziging besproken moet worden. De Conventie is samengesteld uit vertegenwoordigers van de nationale parlementen, staatshoofden of regeringsleiders van de lidstaten, Europees Parlement en de Commissie. De Conventie neemt het voorstel tot herziening van het verdrag in overweging en neemt bij consensus een aanbeveling aan over de verdragswijziging. Indien het geen grote wijziging betreft kan de Europese Raad, na advies het EP, besluiten geen Conventie bijeen te roepen.