Ministerie van Buitenlandse Zaken

Begrippenlijst door Ministerie van Buitenlandse Zaken

Gepubliceerd op 30-12-2016

2016-12-30

Economisch en Sociaal Comité

betekenis & definitie

Dit adviescomite van de EU is samengesteld uit vertegenwoordigers uit de diverse sectoren van het maatschappelijk leven, waaronder producenten, landbouwers, vervoerders, werknemers, handelaren en ambachtslieden en consumenten. Het wordt geraadpleegd in de door de EU-verdragen voorgeschreven gevallen en in de gevallen waarin de Raad of de Commissie dit wenselijk achten. Het kan bovendien door het Europees Parlement worden geraadpleegd en op eigen initiatief een advies uitbrengen.