receptief veld betekenis & definitie

receptief veld - Welomschreven gebied van de oppervlakte van de retina waarbinnen een lichtprikkel moet vallen om een overeenstemmend neuron te activeren. Men kan een r.v. definiëren voor een ganglioncel, een neuron in het corpus geniculatum laterale, een simpele cel, een complexe cel... in de visuele cortex enzovoort. Doorgaans heeft een r.v. een exciterend centrum en een inhiberende periferie, dit laatste door de werking van de laterale inhibitie: wanneer een lichtprikkel over het veld beweegt, zal hij in het centrum een ontlading voor gevolg heb¬ben, en een remming van de neuronen in de periferie (cen¬¬ter-surround configuration). Een omgekeerde configuratie, met een geïnhibeerd centrum en een geëxciteerde periferie, is ook mogelijk.

Ensiegebruikers willen de geschiedenisprijs winnen! Stem ook mee in slechts 3 seconden.Stem nu op Ensie | Encyclopedie sinds 1946