Mark Nelissen

Professor emeritus in de gedragsbiologie.

Gepubliceerd op 28-03-2017

2017-03-28

kunstmatige selectie

betekenis & definitie

kunstmatige selectie - Ingreep door de mens in de voortplanting van individuen waarbij in elke generatie die nakomelingen die een bepaald kenmerk in meer of mindere mate vertonen dan de andere nakomelingen, worden verder gekweekt. Zodoende kan men het beoogde kenmerk in grotere of mindere mate doen voorkomen in de populatie gekweekte planten of dieren. Ook gedragselementen kunnen door k.s. worden versterkt of afgezwakt, bijvoorbeeld bij huisdieren. Als richtende kracht voor het veranderen van eigenschappen en kenmerken, is k.s. een veel sneller werkend mechanisme dan natuurlijke selectie.