havik betekenis & definitie

havik - Theoretische strategie in het agressief gedrag die aangewend wordt in de speltheorie om geritualiseerd gedrag te verklaren via een evolutionair stabiele strategie. De h. toont in een conflict een uitgesproken agressie, vecht om te verwonden tot de tegenstrever is gedood of vlucht. Deze strategie verhoogt de kans op winnen, maar tevens deze op verwondingen. De tegenpool is de strategie van de duif.

Ensiegebruikers willen de geschiedenisprijs winnen! Stem ook mee in slechts 3 seconden.Stem nu op Ensie | Encyclopedie sinds 1946