haplodiploïdie betekenis & definitie

haplodiploïdie - Genetische geslachtsbepaling bij Hymenoptera (bijen, wespen, mieren) waarbij wijfjes ontwikkelen uit bevruchte eicellen en dus diploïde zijn, en de mannetjes uit onbevruchte eicellen waardoor ze haploïde zijn. Door deze toestand hebben werksters in de kolonie meer allelen gemeenschappelijk met hun zusters (75%) dan met eventuele eigen nakomelingen (50%). Dit verklaart deze uitgesproken vorm van altruïsme: de werksters tonen broedzorg voor de zusters en planten zich zelf niet voort.

Ensiegebruikers willen de geschiedenisprijs winnen! Stem ook mee in slechts 3 seconden.Stem nu op Ensie | Encyclopedie sinds 1946