Wat is de betekenis van Gedrag?

2021
2023-01-29
Redactie Ensie

Schrijver op Ensie

Gedrag

Gedrag bestaat uit alle bewuste of onbewuste handelingen, die al dan niet waarneembaar zijn. Zowel mensen als dieren vertonen gedrag. Er zijn verschillende soorten gedrag. Waarneembaar gedrag bestaat uit alle handelingen die ook daadwerkelijk te zien zijn. Dit kan bijvoorbeeld lopen of praten zijn, maar ook hoesten. Daarnaast bestaat er onbewust ge...

Lees verder
2019
2023-01-29
Wiktionary

Nederlandstalige WikiWoordenboek

gedrag

gedrag - Zelfstandignaamwoord 1. de manier waarop iemand optreedt of waarop iets ergens op reageert Het elektrisch gedrag van halfgeleiders hangt sterk van hun gehalte aan onzuiverheden af. Synoniemen gedraging Verwante begrippen handelswijze, houding

Lees verder
2018
2023-01-29
Muiswerk Educatief

Nederlands woordenboek voor onderwijs

gedrag

gedrag - zelfstandig naamwoord uitspraak: ge-drag 1. de manier waarop iemand doet of handelt ♢ zijn gedrag op school is heel agressief 2. de manier waarop iemand leeft ♢ hij houdt in zijn gedrag...

Lees verder
2017
2023-01-29
Hulpverlening bij intimiteits- en seksualiteitsproblemen

Jolanda van der Meijden & Markus van Alphen

Gedrag

Gedrag - wat de mens doet. In taalkundige termen is dat alles wat met een werkwoord beschreven wordt en betrekking heeft op een actor die dat gedrag uitvoert.

2017
2023-01-29
Bodemrichtlijn

Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Gedrag

Gedrag is het gedrag van stoffen in de bodem.

2017
2023-01-29
Mark Nelissen

Professor emeritus in de gedragsbiologie.

gedrag

gedrag - De verzameling van animale functies die een organisme in staat stelt snel te reageren op en zich aan te passen aan (plotse) veranderingen van de buitenwereld. G. bestaat uit een sequentie van 1. het waarnemen van prikkels of stimuli (S) via zintuigen en het coderen van de fysische waarnemingen in elektrische pulsen, 2. het verwerken of int...

Lees verder
2014
2023-01-29
Anco van Moolenbroek

Schoolleider, Gedragsbioloog www.vanmoolenbroek.nl

Gedrag

Gedrag is de intern gecoördineerde respons (actief of inactief) van gehele levende organismen (individuen of groepen) op in- en externe prikkels, uitgezonderd responsen die beter begrepen kunnen worden als veranderingen door ontwikkeling. Gebaseerd op de gemeenschappelijke kijk van gedragsbiologen hebben Levitis, Lidicker, en Freund (2009) een defi...

Lees verder
2006
2023-01-29
Sport en beweging

Begrippenlijst Sport en beweging

Gedrag

Alles wat mensen doen of juist niet doen. Menselijk gedrag is onder te verdelen in de volgende gedragscomponenten: - motorisch gedrag: gedrag dat gericht is op de beheersing van allerlei bewegingsvaardigheden en de ontwikkeling van de bewegingseigenschappen; - cognitief gedrag: gedrag dat te maken heeft met het denken, het verstand, met kennis over...

Lees verder
2004
2023-01-29
Vlaams-Nederlands woordenboek

Peter Bakema

gedrag

- bewijs/getuigschrift van goed gedrag en zeden, bewijs van goed zedelijk gedrag.

2003
2023-01-29
Marga Schiet

MOM's lexicon van de opvoedmisstanden

Gedrag

Het ene kind is in aanleg aardig en het andere niet. Elk mens heeft zo zijn eigen aardigheden. Hoe iemand zich gedraagt, heeft te maken met zijn aanleg, zijn ontwikkeling en zijn omgeving. Die drie dingen beïnvloeden iemands gedrag. Er valt daarom heel wat aan en af te leren bij het gedrag van kinderen. Aan het gedrag van je kind kun je zien hoe hi...

Lees verder
1994
2023-01-29
Communicatie

Communicatiebegrippenlijst

Gedrag

Gedrag verwijst naar elke zinvolle beweging. Vaak wordt het begrip gedrag zó ruim genomen, dat daaronder ook innerlijke gesteldheden en ge¬beurtenissen, zoals bijv. gedachten, gevoelens en dromen vallen. Het verdient echter aanbeveling deze term te reserveren voor het¬geen uiterlijk waarneembaar is.

Lees verder
1993
2023-01-29
NIMA

Nima marketing lexicon

Gedrag

(behaviour) Sleutelbegrip in de psychologie dat betrekking heeft op alle activiteiten in het menselijk organisme die kunnen worden waargenomen en geregistreerd.

Lees verder
1992
2023-01-29
Psychologie en Sociologie

Psychologie en Sociologie

Gedrag

Waarneembare handelingen en vormen van innerlijke activiteit die kunnen leiden tot waarneembare handelingen.

1992
2023-01-29
Een woordenboek van de filosofie

Begrippen, stromingen, denkers

Gedrag

Dat wat een object, in het bijzonder een levend wezen, doet. Er zijn problemen en meerduidigheden: is er intentie nodig, of op zijn minst beheersbaarheid? Zijn hartslagen gedrag? Moet gedrag een verandering in de omgeving teweegbrengen en algemeen waarneembaar zijn? Is (stilzwijgend) denken gedrag? Moet op een bepaalde manier beschreven gedrag (bij...

Lees verder
1991
2023-01-29
Media

Mediabegrippenlijst

Gedrag

gedrag verwijst naar elke zinvolle beweging. Vaak wordt het begrip gedrag zó ruim genomen, dat daaronder ook innerlijke gesteldheden en gebeurtenissen, zoals b.v. gedachten, gevoelens en dromen vallen. Het verdient echter aanbeveling deze term te reserveren voor hetgeen uiterlijk voor anderen waarneembaar is.

Lees verder
1991
2023-01-29
Management begrippenlijst

Management begrippenlijst

Gedrag

Kernbegrip in de psychologie en sociologie. Alle activiteiten van een (menselijk) organisme, die waarneembaar of registreerbaar zijn c.q. leiden tot waarneembare of registreerbare toestandwijzigingen.

1981
2023-01-29
Zelfstudie

Encyclopedie voor Zelfstudie

Gedrag

zie verklaring omtrent het gedrag.

1974
2023-01-29
Biologische encyclopedie

Biologische encyclopedie geschreven door G. Th. van Kempen. Amsterdam, 1974.

gedrag

geheel van aan de buitenkant van het dier waarneembare bewegingen (lopen, drinken, paren, geluiden maken, oren spitsen, blozen (bij de mens) enz.), berustend op spierreacties. Bestudeerd worden: waartoe en waardoor. Een prikkel (fysieke toestand of toestandsverandering) kan direct of indirect invloed op het gedrag uitoefenen, ➝ signaalprikkel, ➝ co...

Lees verder
1973
2023-01-29
Oosthoek Encyclopedie

Nederlandse encyclopedie

gedrag

o. (gedragingen), 1. de wijze waarop een mens (e) of een dier (→ethologie) zich in een bepaalde situatie gedraagt, zijn handel en wandel, zijn wijze van doen, optreden en reageren; iemands — billijken, laken, registreren enz.; een slecht een getuigschrift van goed een dubbelzinnig —; iemands — en wandel, doen en laten; iemand...

Lees verder
1965
2023-01-29
Lexicon van de Psychologie

N.Sillamy

GEDRAG

I, reacties die men in een bepaalde omgeving en op een bepaald ogenblik vertoont. Het gedrag dat tegelijk afhankelijk is van de persoon en van de omgeving waarin deze leeft - en niet slechts van één van deze twee elementen heeft altijd een betekenis.