Synoniemen van Gedrag

2020-02-19

Gedrag

Gedrag bestaat uit alle bewuste of onbewuste handelingen, die al dan niet waarneembaar zijn. Zowel mensen als dieren vertonen gedrag. Er zijn verschillende soorten gedrag. Waarneembaar gedrag bestaat uit alle handelingen die ook daadwerkelijk te zien zijn. Dit kan bijvoorbeeld lopen of praten zijn, maar ook hoesten. Daarnaast bestaat er onbewust gedrag, dat wordt aangestuurd door de reflexen. Spontaan gedrag wordt hier ook toe gerekend, bijvoorbeeld wanneer iemand plotseling in paniek raakt of b...

2020-02-19

Gedrag

Gedrag is de intern gecoördineerde respons (actief of inactief) van gehele levende organismen (individuen of groepen) op in- en externe prikkels, uitgezonderd responsen die beter begrepen kunnen worden als veranderingen door ontwikkeling. Gebaseerd op de gemeenschappelijke kijk van gedragsbiologen hebben Levitis, Lidicker, en Freund (2009) een definitie voor gedrag beschreven. De laatste bijzin betekent dat volwassen worden geen gedrag is, maar wel leidt tot gedragsverandering. De definitie bes...

2020-02-19

Gedrag

Waarneembare handelingen en vormen van innerlijke activiteit die kunnen leiden tot waarneembare handelingen.

2020-02-19

gedrag

gedrag - De verzameling van animale functies die een organisme in staat stelt snel te reageren op en zich aan te passen aan (plotse) veranderingen van de buitenwereld. G. bestaat uit een sequentie van 1. het waarnemen van prikkels of stimuli (S) via zintuigen en het coderen van de fysische waarnemingen in elektrische pulsen, 2. het verwerken of integreren (I) van deze prikkels (de prikkels worden samengevoegd tot een beeld van de omgeving, ze worden herkend... hierin zit ook bijvoorbeeld het den...

2020-02-19

Gedrag

Kernbegrip in de psychologie en sociologie. Alle activiteiten van een (menselijk) organisme, die waarneembaar of registreerbaar zijn c.q. leiden tot waarneembare of registreerbare toestandwijzigingen.

2020-02-19

Gedrag

Het ene kind is in aanleg aardig en het andere niet. Elk mens heeft zo zijn eigen aardigheden. Hoe iemand zich gedraagt, heeft te maken met zijn aanleg, zijn ontwikkeling en zijn omgeving. Die drie dingen beïnvloeden iemands gedrag. Er valt daarom heel wat aan en af te leren bij het gedrag van kinderen. Aan het gedrag van je kind kun je zien hoe hij zich voelt. Kun je zien of horen dat een kind lastig is? Wat je kunt zien, is dat hij vijf keer zijn bed uitkomt, steeds om zijn vader roept, niet...

2020-02-19

Gedrag

Dat wat een object, in het bijzonder een levend wezen, doet. Er zijn problemen en meerduidigheden: is er intentie nodig, of op zijn minst beheersbaarheid? Zijn hartslagen gedrag? Moet gedrag een verandering in de omgeving teweegbrengen en algemeen waarneembaar zijn? Is (stilzwijgend) denken gedrag? Moet op een bepaalde manier beschreven gedrag (bijvoorbeeld met de armen zwaaien) ook gedrag heten als het op andere wijze wordt beschreven (per ongeluk een vaas breken)? Kunnen de uitingen van een pa...

2020-02-19

Gedrag

Gedrag - wat de mens doet. In taalkundige termen is dat alles wat met een werkwoord beschreven wordt en betrekking heeft op een actor die dat gedrag uitvoert.

2020-02-19

Gedrag

GEDRAG, o. (gedragingen), de wijze waarop iem. zich gedraagt, zijn handel en wandel, zijne wijze van optreden: iemands gedrag billijken, prijzen, afkeuren, laken, veroordeelen, wraken, verschoonen, enz.; de bekoringen van een heusch gedrag in den dagelijkschen wandel; zij heeft uwe vriendschap te noodig voor haar zeer dubbelzinnig gedrag; — iemands gedrag en wandel, zijn handel en wandel, doen en laten; — iemands huiselijk gedrag, de wijze waarop iem. zich te huis of in het huiselijk leven g...

2020-02-19

gedrag

gedrag - zelfstandig naamwoord uitspraak: ge-drag 1. de manier waarop iemand doet of handelt ♢ zijn gedrag op school is heel agressief 2. de manier waarop iemand leeft ♢ hij houdt in zijn gedrag met niemand rekening Zelfstandig naamwoord: ge-drag het gedrag Synoniemen gedraging,...

2020-02-19

Gedrag

Gedrag is het gedrag van stoffen in de bodem.

2020-02-19

gedrag

gedrag - Zelfstandignaamwoord 1. de manier waarop iemand optreedt of waarop iets ergens op reageert Het elektrisch gedrag van halfgeleiders hangt sterk van hun gehalte aan onzuiverheden af. Synoniemen gedraging Verwante begrippen handelswijze, houding

2020-02-19

Gedrag

Gedrag - (psychol.), ➝ Behavior.

2020-02-19

gedrag

gedrag, geheel van aan de buitenkant van het dier waarneembare bewegingen (lopen, drinken, paren, geluiden maken, oren spitsen, blozen (bij de mens) enz.), berustend op spierreacties. Bestudeerd worden: waartoe en waardoor. Een prikkel (fysieke toestand of toestandsverandering) kan direct of indirect invloed op het gedrag uitoefenen, ➝ signaalprikkel, ➝ consumptiegedrag, ➝ agressief gedrag, ➝ conflictgedrag, ➝ ongericht gedrag, ➝ kalmeringsgedrag. Gedragseigenschappen staan onder con...