gebied van Broca betekenis & definitie

gebied van Broca - of voorste taalgebied. Welomschreven deel van de hersenschors in de frontale kwab van de linker hersenhemisfeer, grenzend aan de motorische cortex, dat mede instaat voor de productie van de taal. In het g.v.B. wordt de informatie afkomstig van het gebied van Wernicke vertaald in een reeks motorische bevelen die de output van de taal (vocalisatie, schrijven) via de motorische cortex genereren. Bij een slecht functioneren van dit gebied ontstaat een afasie van Broca

Ensiegebruikers willen de geschiedenisprijs winnen! Stem ook mee in slechts 3 seconden.Stem nu op Ensie | Encyclopedie sinds 1946