gebied van Wernicke betekenis & definitie

gebied van Wernicke - of achterste taalgebied. Welomschreven deel van de hersenschors in de temporale kwab van de linker hersenhemisfeer, grenzend aan de auditieve cortex en de gyrus angularis, dat mede instaat voor de productie van de taal. In het g.v.W. wordt de bewuste taaloutput gegenereerd: een zaakvoorstelling krijgt een woordvoorstelling, er ontstaat een woord met een symbolische betekenis. Deze informatie wordt doorgegeven aan het gebied van Broca om vertaald te worden in een programma dat de output kan realiseren. Bij een slecht functioneren van dit gebied ontstaat een afasie van Wernicke.

Ensiegebruikers willen de geschiedenisprijs winnen! Stem ook mee in slechts 3 seconden.Stem nu op Ensie | Encyclopedie sinds 1946