Mark Nelissen

Professor emeritus in de gedragsbiologie.

Gepubliceerd op 28-03-2017

2017-03-28

gebied van Wernicke

betekenis & definitie

gebied van Wernicke - of achterste taalgebied. Welomschreven deel van de hersenschors in de temporale kwab van de linker hersenhemisfeer, grenzend aan de auditieve cortex en de gyrus angularis, dat mede instaat voor de productie van de taal. In het g.v.W. wordt de bewuste taaloutput gegenereerd: een zaakvoorstelling krijgt een woordvoorstelling, er ontstaat een woord met een symbolische betekenis. Deze informatie wordt doorgegeven aan het gebied van Broca om vertaald te worden in een programma dat de output kan realiseren. Bij een slecht functioneren van dit gebied ontstaat een afasie van Wernicke.