Mark Nelissen

Professor emeritus in de gedragsbiologie.

Gepubliceerd op 28-03-2017

2017-03-28

deblokkerend mechanisme

betekenis & definitie

deblokkerend mechanisme - of reactiemechanisme. Tota¬liteit van alle elementen in het zenuwstel¬sel die voor de filtering van de sleutelprikkels uit de binnenkomende prikkelstroom zorgen. Hierdoor wordt het gewenste gedrag veroorzaakt. De term verwijst naar de visie dat het gedrag als een permanent geblokkeerd systeem door de juiste sleutelprikkels wordt gedeblokkeerd. Het d.m. is genetisch bepaald, dus aangeboren.