Mark Nelissen

Professor emeritus in de gedragsbiologie.

Gepubliceerd op 28-03-2017

2017-03-28

conflictgedrag

betekenis & definitie

conflictgedrag - Gedrag dat zich in een gedragssysteem (bijvoorbeeld balts, gevecht) voordoet als een nieuw element, doordat bij een individu twee gedragingen even sterk worden gedeblokkeerd door tegengestelde motivaties (bijvoorbeeld angst en agressie). Het conflict tussen de motivaties leidt tot het optreden van een gedrag dat ogenschijnlijk vreemd is aan het gedragssysteem. Men onderscheidt ambivalent, omgericht en oversprongsgedrag.