adrenaline betekenis & definitie

adrenaline - Hormoon behorend tot de groep der catecholaminen (a. en nor-adrenaline) en uitgescheiden in de bloedbaan door het merg van de bijnieren en door zenuwuiteinden in het sympatisch zenuwstelsel. Het werkt via speciale adrenergische receptoren in diverse weefsels. De effecten van de afscheiding van a. in de bloedbaan zijn uiteenlopend: versnellen van de hartslag, verhoogde afbraak van glycogeen tot glucose, samentrekking van de bloedvaten in de huid en darmkanaal, uitzetting van de bloedvaten die de spieren irrigeren, ontspannen van de gladde spieren in de luchtpijpen. Hierdoor is het organisme klaar gemaakt voor alarmsituaties (vechten, vluchten, shock). A. is eveneens een neurotransmitter.

Ensiegebruikers willen de geschiedenisprijs winnen! Stem ook mee in slechts 3 seconden.Stem nu op Ensie | Encyclopedie sinds 1946