Mark Nelissen

Professor emeritus in de gedragsbiologie.

Gepubliceerd op 28-03-2017

2017-03-28

nor-adrenaline

betekenis & definitie

nor-adrenaline - Hormoon behorend tot de groep der catecholaminen (n. en adrenaline) en uitgescheiden in de bloedbaan door het merg van de bijnieren en door zenuwuiteinden in het sympatisch zenuwstelsel. Het gelijkt in chemische structuur en werking sterk op adrenaline. N. is eveneens een neurotransmitter.