Back betekenis & definitie

Back - (Eng.) in het circus gebezigd voor een salto, meestal in samenstellingen zoals triple-back en layout-back.