Manon Stravens

Journalist

Gepubliceerd op 08-01-2016

Kinderarbeid

betekenis & definitie

Alle vormen van werk die het recht op formeel regulier dagonderwijs belemmeren, die schadelijk zijn voor de gezondheid en de ontwikkeling van een kind tot 15 jaar. Ook zwaar werk dat wordt verricht door kinderen van 15 t/m 18 jaar is kinderarbeid. Kinderarbeid is verboden volgens internationale verdragen.

Wereldwijd zijn er naar schatting zo’n 168 miljoen kinderen die werken en niet naar school gaan. Ze werken in mijnen, op het land, in de huishouding, in fabrieken of prostitutie. In de armste landen werkt een op de vijf kinderen, maar de meeste kindarbeiders zijn te vinden in de middeninkomenslanden. Azië heeft in absolute aantallen de meeste kindarbeiders. Ongeveer 70% van de werkende kinderen doet dat onbetaald samen met de familie, vooral in de landbouw. Ruim 30% van de kindarbeiders werkt in de dienstverlenende sector en ruim 7% in de industrie.

Verschillende oorzaken zijn verantwoordelijk voor kinderarbeid, zoals tradities, politieke onwil, gebrekkig onderwijs, discriminatie, de kwetsbare positie van meisjes en de vraag naar goedkope producten.

Kinderarbeid houdt armoede in stand om verschillende redenen. Kinderen worden eerder ingehuurd dan volwassenen omdat ze goedkoper en makkelijker uit te buiten zijn. Dat leidt tot lagere lonen en hogere werkloosheid onder volwassenen. Arbeid heeft nadelige gevolgen voor de geestelijke en lichamelijke ontwikkeling van kinderen. Veel werkende kinderen gaan niet naar school en riskeren daardoor ook later laagbetaalde banen te krijgen, net als hun eigen kinderen. Kinderarbeid kan worden uitgeroeid met een gezamenlijke aanpak van autoriteiten, lokale gemeenschappen, bedrijven, werkgevers, ouders, leerkrachten en kinderen zelf.