Manon Stravens

Journalist

Gepubliceerd op 13-01-2016

Migratie

betekenis & definitie

Migratie is een vrijwillige of gedwongen verhuizing of beweging van een of meerdere mensen die een land, regio of streek verlaten wegens oorlog, vervolging, een natuurramp, en / of worden aangetrokken door werk, veiligheid, studie, gezinshereniging of anderszins. Migratie is intrinsiek onderdeel van maatschappelijke verandering en globalisering.

Migratie is van alle tijden en van alle continenten en zal dat ook blijven. Mensen migreren om uiteenlopende redenen. Gestuurd door oorlog, een natuurramp en armoede, of aangetrokken door meer welvaart, de markt, studie of gezinshereniging. Ook economische groei, beter onderwijs en infrastructuur in een herkomstland kan migratie juist stimuleren. Migranten kunnen vluchtelingen, maar ook arbeiders, expats en vrijwilligers zijn. Circulaire migranten werken tijdelijk over de grens om daarna terug te keren naar het thuisland. Een immigrant is een inkomende migrant. Een emigrant is vertrekkende.

Lange tijd maakten koloniale expansie, militaire invasies en (religieuze) oorlogen van Europa een emigratiezone. Met de Europese welvaartsgroei werd het continent juist een magneet voor migranten uit de hele wereld. Ook in sub-Sahara-Afrika zijn mensen al eeuwenlang op dreef door handel, oorlog, religieus onderwijs, bedevaarten en droogte. De regio kent van oudsher veel arbeidsmigratie. In grote Noord-Afrikaanse steden als Rabat, Algiers en Cairo bestaan grote gemeenschappen migranten die werken in de kleine handel, bouw, schoonmaak, landbouw en visserij. Mauritanië, Gabon en Madagascar hebben flinke gemeenschappen Brazilianen, Chinezen, Europeanen en Russen. Elk continent ter wereld is een kleurige melting pot van migranten uit de hele wereld.

De migratiegraad blijft stabiel. Het aantal internationale migranten is tussen 1960 en 2000 bijna verdubbeld, maar de wereldbevolkingsgroei groeide net zo hard. Wel zijn de aard en de richting van migratiestromen veranderd. Migratie biedt kansen voor groei, ontwikkeling en welzijn, maar gaat ook gepaard met uitwassen, zoals drama's op zee, mensenhandel, xenofobie en uitbuiting.