Suggestieve vraagstelling betekenis & definitie

Een zodanig geformuleerde vraag, dat daarin het vermeende antwoord ligt opgesloten, met de bedoeling het gevraagde te beïnvloeden. Een foutieve wijze van het houden van vraaggesprekken en interviews. Zie ook Objectief, Ratio.