Wat is de betekenis van Suggestieve vraagstelling?

1991
2021-01-18
Management begrippenlijst

Management begrippenlijst

Suggestieve vraagstelling

Een zodanig geformuleerde vraag, dat daarin het vermeende antwoord ligt opgesloten, met de bedoeling het gevraagde te beïnvloeden. Een foutieve wijze van het houden van vraaggesprekken en interviews. Zie ook Objectief, Ratio.