Substantialisme betekenis & definitie

Een wijze van winstbepaling waarbij de winstbepaling wordt uitgevoerd onder handhaving van het substantialistische kapitaal (= de handhaving van het goederenkapitaal). Deze handhaving heeft betrekking op hetgeen er van het bedrijf zou overblijven, indien de berekende winst geheel zou worden uitgekeerd.

Het gaat er om te voorkomen dat schijnwinsten worden uitgekeerd. Deze schijnwinsten - alles wat men meer aan eigen vermogen heeft dan het beginvermogen - mogen niet worden uitgekeerd omdat dan de substantie van het bedrijf in beginsel niet langer gehandhaafd zou kunnen worden.