Management begrippenlijst

Management begrippenlijst

Gepubliceerd op 03-05-2017

Winst

betekenis & definitie

Het verschil tussen de kosten en opbrengsten van een bepaald goed dat ondernemingsgewijs wordt geproduceerd of verhandeld. Niet op winstuitkering gerichte organisaties, vaak in de vorm van stichtingen, worden non-profits of ook wel not-for-profits genoemd. De laatste tijd slaan de discussies met betrekking tot het winstbegrip ook op not-for-profits. Winst wordt in dit geval dan oneigenlijk gebruikt, omdat het hier gaat om gevormde begrotingsoverschotten.