Ondernemer betekenis & definitie

Hij die onderneemt of een onderneming in stand houdt.

De persoon die een onderneming opricht en tevens tot groei en bloei brengt typeert men wel als pionier of als pionier-ondememer. Diens leiderschapsstijl heeft in het algemeen typische kenmerken, evenals de onderneming die hij leidt in de eerste fase van organisatorische ontwikkeling (de zogeheten pioniersfase). Opmerkelijke kenmerken van het pionierstype zijn: het groot lichamelijk uithoudingsvermogen, bijzondere zakelijke bekwaamheden, gedrevenheid en wedijver met personen of omstandigheden. Men spreekt vaak van een competitieve persoonlijkheid, waarbij de neiging tot competitie zich richt óf op personen (chefs, collega’s en ondergeschikten) óf op zaken (doelen, organisaties, teams). In het eerste geval kan de neiging uitmonden in een streven naar absolute macht; als gevolg daarvan worden bekwame medewerkers en potentiële opvolgers overwonnen en uit de organisatie verwijderd (wat overblijft zijn willoze boodschappers en defensief georiënteerde opportunisten). In het tweede geval wordt vaak een hard, instrumenteel en op de zakelijke nuttigheid beoordelend leiderschap ontwikkeld. Dit leiderschap geeft in het algemeen ruimte aan (teams van) bekwame en krachtige persoonlijkheden, die eventueel ook als opvolger in aanmerking kunnen komen.