Synoniemen van Ondernemer

2020-02-27

Ondernemer

De ondernemer verdient zijn geld door het zelfstandig inzetten van arbeid, kapitaal en of kennis, waarbij hij of zij eindverantwoordelijk is voor de instandhouding van de onderneming. Een ondernemer kan vele verschijningsvormen hebben, van eenmansbedrijf tot B.V. of N.V. Voor de fiscus is een ondernemer iemand die winst wil maken en daarvoor ondernemersrisico loopt. In gewoon Nederlands is een ondernemer iemand die graag baas in eigen huis is en de vruchten wil plukken van zijn inspanningen. E...

2020-02-27

ondernemer

Het begrip ondernemer heeft 3 verschillende betekenissen: 1) iemand die een eigen bedrijf heeft en daarvan zelf de enige werknemer is en verder geen personeel in dienst heeft; zzp'er 2) iemand die iets onderneemt; iemand die ondernemend is; ondernemend iemand 3) iemand die, vaak op het gebied van handel en industrie, zelfstandig een zaak onderneemt; iemand die zelfstandig, voor eigen rekening een onderneming, bedrijf, zaak runt; iemand die een beroep zelfstandig, voor eigen rekening uitoefent

2020-02-27

Ondernemer

Hij die onderneemt of een onderneming in stand houdt. De persoon die een onderneming opricht en tevens tot groei en bloei brengt typeert men wel als pionier of als pionier-ondememer. Diens leiderschapsstijl heeft in het algemeen typische kenmerken, evenals de onderneming die hij leidt in de eerste fase van organisatorische ontwikkeling (de zogeheten pioniersfase). Opmerkelijke kenmerken van het pionierstype zijn: het groot lichamelijk uithoudingsvermogen, bijzondere zakelijke bekwaamheden, gedre...

2020-02-27

Ondernemer

m. (-s), ...NEEMSTER, v. (-s), degeen die iets onderneemt, die eene zaak van eenig gewicht op zich neemt, aanvangt, begint: de eerste ondernemers van die zaak verdienen allen lof; de ondernemer van een reuzenarbeid; — (op het gebied van handel of nijverheid) degeen die eene zaak onderneemt, die een beroep of bedrijf voor eigen rekening uitoefent: de ondernemer eener handelszaak; de ondernemers van die fabriek.

2020-02-27

Ondernemer

Een persoon die arbeid verricht voor eigen rekening of risico in een eigen bedrijf of praktijk (zelfstandig ondernemer) of als directeur in loondienst van een eigen bedrijf (directeur- grootaandeelhouder). Zie ook: Directeur-grootaandeelhouder (dga), Zelfstandig ondernemer, Zelfstandige

2020-02-27

Ondernemer

Een ondernemer is een dienstverlener of andersoortige leverancier.

2020-02-27

ondernemer

Combineert de productiefactoren natuur, arbeid en kapitaal om een product of dienst te maken waarmee geld (winst) verdiend wordt.

2020-02-27

ondernemer

Combineert de productiefactoren natuur, arbeid en kapitaal om een product of dienst te maken waarmee geld (winst) verdiend wordt.

2020-02-27

ondernemer

Persoon die voor eigen risico een bedrijf voert.

2020-02-27

ondernemer

ondernemer - zelfstandig naamwoord uitspraak: on-der-ne-mer 1. iemand die een bedrijf of winkel heeft ♢ deze ondernemer heeft een groot bedrijf Zelfstandig naamwoord: on-der-ne-mer de ondernemer de ondernemers het ondernemertje

2020-02-27

ondernemer

ondernemer - Zelfstandignaamwoord 1. (bedrijfskunde) iemand die een bedrijf voor eigen rekening start of runt De startende ondernemer. Woordherkomst Naamwoord van handeling van ondernemen met het achtervoegsel -er Synoniemen entrepreneur

2020-02-27

Ondernemer

Ondernemer - degene die een zaak onderneemt, die een beroep of bedrijf voor eigen rekening uitoefent.

2020-02-27

ondernemer

ondernemer - Te gebruiken voor personen die een zakelijke onderneming organiseren, leiden en gewoonlijk ook bezitten en het daarbij behorende risico van winst of verlies op zich nemen.

2020-02-27

Ondernemer

zie: Onderneming.