Management begrippenlijst

Management begrippenlijst

Gepubliceerd op 03-05-2017

Doelstelling

betekenis & definitie

In de tijd verondersteld haalbaar doel, dat iemand (een handelende persoon of groep = actor) wil of wenst te bereiken, met daarbij aangegeven welke middelen noodzakelijk of vereist zijn om dit doel te kunnen realiseren.

Doelstellingen kunnen worden onderscheiden naar hoofddoelstellingen, subdoelstellingen, operationele dan wel geoperationaliseerde doelstellingen. Zie verder Doel.