Management begrippenlijst

Drs. J. Heemstra & Drs. H.E. Wijnberg (1991)

Gepubliceerd op 03-05-2017

Doel

betekenis & definitie

Toekomstige situatie die iemand (een handelende persoon of groep = actor) wil verwezenlijken. Hij meent het ontstaan daarvan actief te kunnen bevorderen of teweeg te brengen door handelen of ‘middelentoewijzing’. Indien het doel in de tijd haalbaar wordt verondersteld, met daarbij een aanduiding welke middelen noodzakelijk zijn of zijn vereist om dat doel te kunnen verwezenlijken, kan men spreken van doelstelling. Dat wil zeggen, dat er een actief voornemen is het doel te bereiken. Zie verder Doelstelling.

Doelen kunnen worden onderscheiden naar hoofddoelen, subdoelen, operationele doelen en geoperationaliseerde doelen.