Lexicon van Nederlandse archieftermen

Lexicon van Nederlandse archieftermen

Gepubliceerd op 18-05-2017

2017-05-18

Inhoudsopgave

betekenis & definitie

Een inhoudsopgave is een specificatie van de inhoud van een archiefbestanddeel in de volgorde, die in het bestanddeel heerst.

Een verouderde term is "tafel” . Hieraan ontleend is de "tienjaarlijkse tafel” op de akten van de Burgerlijke Stand. Deze naam die ingeburgerd is, geeft een onjuist gebruik van de term tafel te zien. Het is in werkelijkheid een alfabetische index op namen. Bij notarissen, kantoren van registratie en het kadaster, alsmede in de negentiende-eeuwse gemeenteadministratie is de term repertoire in gebruik voor een lijst of staat van in een bepaalde periode gepasseerde akten. Deze lijst of staat is opgemaakt in de volgorde der minuutakten en geeft een uitgebreide specificatie van de inhoud van die akten op de wijze van een repertorium.

Aangezien zowel "tienjaarlijkse tafel” als "repertoire” in bovengenoemde zin ingeburgerd zijn, is het raadzaam in deze gevallen die termen te gebruiken.