Lexicon van Nederlandse archieftermen

Stichting Archief Publicaties (1983)

Gepubliceerd op 18-05-2017

Index

betekenis & definitie

Een index is een geschrift, houdende een opgave van gegevens uit één of meer ar-chiefbestanddelen in een andere volgorde dan die, waarin zij in die bestanddelen voorkomen, met verwijzing naar de vindplaatsen.

Vgl. N.A.T. nr. 92: Een index is een opgave van gegevens uit één of meer archiefbestanddelen in een andere volgorde dan die, waarin zij in die bestanddelen voorkomen, met verwijzing naar de vindplaatsen.

Een index kan een opgave van namen, van zaken en/of van trefwoorden bevatten, al dan niet alfabetisch ingericht.

Bij het beschrijven van indices moet men zo nauwkeurig mogelijk aangeven welk type index bedoeld wordt, bijvoorbeeld "trefwoordenindex”, "naamindex”, zakenindex. De indices in gebruik bij de negentiende-eeuwse overheidsadministraties zouden wegens de uitvoerigheid, waarmee de inhoud van de geindiceerde bescheiden is weergegeven, repertoria genoemd kunnen worden. De index kan ook in de vorm van een kaartsysteem voorkomen.

Een alfabetisch ingerichte index wordt veelal "klapper” genoemd. Klappers kunnen ook worden gemaakt op systematische indices of repertoria. Aldus ontstaat ’ ’een index op een index” die men dan, om verwarring te voorkomen, klapper noemt.Alsjeblieft!
Dit artikel kreeg je van Ensie cadeau. Wil je ook bijdragen aan toegankelijke kennis? Klik hier en word vriend van Ensie.