Lexicon Nederland en België

Liek Mulder (1994)

Gepubliceerd op 02-08-2017

Wederdopers

betekenis & definitie

Wederdopers (anabaptisten), radicale groep doopsgezinden in de Nederlanden. Zij meenden dat de komst van het rijk van God met geweld kon worden bespoedigd.

Zij grepen onder leiding van → Jan van Leiden de macht in Munster en riepen hun volgelingen op naar deze stad te komen. Duizenden trokken naar Amsterdam om zich in te schepen. Ook in Amsterdam kwam het daarop tot gewelddadigheden, waarbij de wederdopers het stadhuis bezetten. In 1535 ging het Rijk van Zion in Munster bloedig ten onder en werd de beweging in de Nederlanden gruwelijk onderdrukt. De beweging was niet alleen godsdienstig, maar ook sociaal. Overstromingen, misoogst en verval van de wolnijverheid door Engelse concurrentie zorgden voor diepe armoede en sociale onrust. De wederdopers beloofden een betere maatschappij. Zij werden daarom niet alleen vanwege hun geloof, dat ondermeer de kinderdoop verwierp, maar ook vanwege hun maatschappijkritiek vervolgd.