Wat is de betekenis van Wederdopers?

2024-07-15
Prisma Groot Woordenboek Nederlands

Unieboek | Het Spectrum (2024)

2024-07-15
Nederlandstalige WikiWoordenboek

Wiktionary (2019)

wederdopers

wederdopers - Zelfstandignaamwoord 1. meervoud van het zelfstandig naamwoord wederdoper

2024-07-15
Nieuwe Groninger Encyclopedie

P. Brood, A.H. Huussen en J. van der Kooi (1999)

Wederdopers

zie Doopsgezinden.

2024-07-15
Lexicon Nederland en België

Liek Mulder (1994)

Wederdopers

Wederdopers (anabaptisten), radicale groep doopsgezinden in de Nederlanden. Zij meenden dat de komst van het rijk van God met geweld kon worden bespoedigd. Zij grepen onder leiding van → Jan van Leiden de macht in Munster en riepen hun volgelingen op naar deze stad te komen. Duizenden trokken naar Amsterdam om zich in te schepen. Ook in Amsterdam k...

2024-07-15
Encyclopedie van de Zaanstreek

Eindredactie Jan Pieter Woudt & Klaas Woudt (1991)

Wederdopers

Zie: ➝ Doopsgezinden Zie ook: ➝ Economische geschiedenis 1.2.4.

2024-07-15
Encyclopedie voor Zelfstudie

drs. L.A. Beeloo (1981)

wederdopers

zie Anabaptisten.

2024-07-15
Geschiedenis Lexicon

H.W.J. Volmuller (1981)

Wederdopers

(anabaptisten), een radicale groep van de → Doopsgezinden in de Nederlanden, die meenden, dat de komst van het Godsrijk bespoedigd kon worden door wapengeweld; kregen de macht in Munster onder Jan van Leiden, die door afgezanten allen die deel wilden hebben aan dit Godsrijk, opriep naar Munster te komen. Duizenden trokken naar Amsterdam om zic...

2024-07-15
Encyclopedie van Friesland

Prof. Dr. J.H. Brouwer (1958)

WEDERDOPERS

Naam door de tegenstanders gegeven aan de oudste doopsgezinden, die zich zelf bij voorkeur broeders, vrienden of bondgenoten noemden. Nog tot na 1700 spraken onwelwillende geref. schrijvers geregeld van W., als zij de doopsgezinden bedoelden. In eigenlijke zin dient de naam W. beperkt te blijven tot de groep revolutionairen, die zich 534-35 een &ls...

Wil je toegang tot alle 11 resultaten?

Ja, ik word vriend van Ensie!
2024-07-15
Groot woordenboek der Nederlandse taal

Van Dale Uitgevers (1950)

Wederdopers

m. mv., Anabaptisten; in ’t bijz. ben. voor een groep der Anabaptisten die, onder leiding o.a. van Jan Beukelsz, David Joris e.a., een wereldlijk koninkrijk wilden stichten.