Lexicon Nederland en België

Liek Mulder (1994)

Gepubliceerd op 02-08-2017

Unitarissen

betekenis & definitie

Unitarissen (Unitariërs), Nederlandse partij tijdens de → Bataafse Republiek (1795-1806). De partij zette zich in voor de een en ondeelbare republiek, voor de samensmelting van de gewestelijke schulden, voor de scheiding van kerk en staat en voor gelijkheid voor de wet van alle burgers.

Na twee staatsgrepen kwamen de unitarissen in 1798 aan de macht.