Lexicon Nederland en België

Liek Mulder (1994)

Gepubliceerd op 02-08-2017

Savornin Lohman

betekenis & definitie

Savornin Lohman, jonkheer Alexander Frederik de, Nederlands politicus, *29.5.1837 Groningen, +11.6.1924 's-Gravenhage. De Savornin Lohman was van 1884-1895 hoogleraar staatsrecht aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

Hij was zeer lang Tweede-Kamerlid voor de Antirevolutionaire Partij (arp) (1879-1921), met uitzondering van de periode 1890-1894, toen hij respectievelijk minister van Binnenlandse Zaken (1890-1891) en lid van de Eerste Kamer (1892-1894) was. Als leider van de hervormde, conservatieve elementen in de arp, kwam hij in conflict met A. → Kuyper door diens radicale sociale denkbeelden en doordat Lohman een anti-Takkiaan was (→ Tak van Poortvliet). Hij scheidde zich in 1894 van de arp af en werd leider van de vrij-antirevolutionairen. De Savornin Lohman kwam in 1898 met een eigen program en het dagblad De Nederlander. In 1903 fuseerde deze groep met de Christelijk-Historische Unie. De Savornin Lohman heeft veel gedaan voor het lager onderwijs. Hij weigerde als volgeling van het → Réveil dogmatisch-calvinistische staatkunde te doceren, waardoor hij als hoogleraar aan de vu werd afgezet.