Lexicon Nederland en België

Liek Mulder (1994)

Gepubliceerd op 02-08-2017

Oera-Linda-Boek

betekenis & definitie

Oera-Linda-Boek, kroniek van de Friezen en het geslacht Over de Linden (Fries: Oera Linda), gesteld in een taal die voor Oudfries moet doorgaan. Men neemt aan dat het een vervalsing is.

Het handschrift werd in 1872 met vertaling en inleiding uitgegeven door J.G. Ottema. Sindsdien woedde een felle strijd over de oorsprong van het boek. Men heeft behalve Cornelis over de Linden, bij wie het oorspronkelijke handschrift werd gevonden, Eelco Verwijs, François Haverschmidt en J.H. Halbertsma voor de vervaardigers gehouden. In 1972 veronderstelde F.S. Sixma van Heemstra een zeventiende-eeuwse kroniek als echte kern, die omstreeks 1700 door Hessel Vegelin zou zijn bewerkt, in de 18e eeuw door Augustinus Lycklama aangevuld en in de 19e eeuw in haar huidige gedaante overgeschreven. Het handschrift berust sedert 1938 in de Provinciale Bibliotheek te Leeuwarden.