Lexicon Nederland en België

Liek Mulder (1994)

Gepubliceerd op 02-08-2017

Leopold II

betekenis & definitie

Leopold II, Louis Philippe Marie Victor, Koning der Belgen van 1865 tot 1909, *9.4.1835 Brussel, +17.2.1909 Laken; oudste zoon van Leopold I. Hij ondernam als kroonprins verscheidene buitenlandse reizen en stimuleerde de Belgische economische expansie.

Als Koning zou hij dit beleid met nog meer kracht voortzetten. Leopold huwde in 1853 Maria Hendrika van Habsburg. Zijn sterke persoonlijkheid had een temperende invloed op de soms felle strijd tussen de politieke partijen. Hij verhoogde de militaire weerbaarheid van het land door de aanleg van de vesting van Antwerpen en de bouw van de Maasforten in 1887. Ook was hij voorstander van de persoonlijke dienstplicht, maar deze werd pas enkele dagen voor zijn dood ingesteld. Onder zijn regering werden verder belangrijke openbare werken gerealiseerd, ondermeer aan de havens. Ook ondertekende hij in 1893 de eerste grondwetsherziening, die het algemeen meervoudig kiesrecht invoerde. Op koloniaal gebied was hij zeer actief, vooral in Kongo. Hij slaagde er na de → Kongo conferentie van 1884 1885 soeverein te worden van de Vrijstaat Kongo. In 1908 droeg hij die soevereiniteit aan België over (→ Belgisch Kongo).

< >