Lexicon Nederland en België

Liek Mulder (1994)

Gepubliceerd op 02-08-2017

Kamer van Volksvertegenwoordigers

betekenis & definitie

Kamer van Volksvertegenwoordigers, een van de beide wetgevende Kamers van het Belgische parlement, die met de Koning en de → Senaat de wetgevende macht uitoefent. De afgevaardigden worden rechtstreeks gekozen.

Iedere kiezer heeft recht op één stem en is verplicht te gaan stemmen. De Kamer telde sinds 1965 212 leden. In verband met de grondwet van 1990, die een belangrijk deel van de bevoegdheden van regering en parlement overhevelde naar de gewesten en gemeenschappen, werd in 1993 beslist dat het aantal kamerleden bij de volgende verkiezingen zou worden teruggebracht tot 150. De leden van de Kamer worden gekozen voor vier jaar. Sinds 1970 is ze onderverdeeld in een Nederlandse en een Franse taalgroep.