Lexicon Nederland en België

Liek Mulder (1994)

Gepubliceerd op 02-08-2017

Jacob, Vrede van Sint-

betekenis & definitie

Jacob, Vrede van Sint-, een in juli 1487 in Luik gesloten vrede die een einde trachtte te maken aan de door bisschop Jan IX van Hoorn veroorzaakte moeilijkheden. Het verdrag bepaalde dat de wetgeving zou worden gecodificeerd.

Bovendien werd het bestuur van de hoofdstad gewijzigd, waarbij de gildedekens uit de Raad werden geweerd; afgetreden burgemeesters konden voortaan na twee in plaats van vier jaar hun ambt opnieuw aanvaarden. In maart 1488 werd dit verdrag door de → gilden verworpen, maar in enigszins gewijzigde vorm weer hersteld door → Everhard van der Mark.